7 maart 2024

Kees ‘t Hart – Victorien, ik hou van je

Een bundel verhalen met herinneringen, ontboezemingen zo op het omslag staat en gedichten. Verhalen die lezen met een glimlach over vroeger tijden en autobiografisch zijn. Om vervolgens in een volgend verhaal je af te vragen of het wel de waarheid is wat je eerder las. Is het wel autobiografisch?

Een bundel kan de verwachting wekken dat alle soort tekst losstaat van elkaar. Dat doen ze echter niet geheel en daarom is achterelkaar lezen aan te raden. Het ene verhaal of ook essay zal meer aanspreken dan het andere. Dit kan persoonlijk zijn door de gebruikte humor, het onderwerp of bijv. de locatie waar het verhaal is gesitueerd.

Het eerste verhaal dat tevens de titel draagt van het gehele boek is een goede binnenkomer. Een tekst die ooit op de Nijmeegse brug werd geschilderd. Maar door wie, wanneer en hopen? En was het de VictorINE die de schrijver en zijn broer kenden uit de middelbare schooltijd?
Wie ooit een voorstelling van Toon Tellegen en het kwintet van Corrie van Binsbergen heeft bijgewoond zal met genoegen lezen over het ‘Toonbusje’.
Twee keer ga je mee naar Ieper. Eén keer door een blik zelfgegoten loden soldaatjes en in een later verhaal treft de zin over frontsoldaten die veel schreven: ‘Schrijven gaf ze het gevoel dat ze in ieder geval nog leefden: zolang je kon schrijven was je nog aanwezig.’

Het schrijven komt vaker voor, ‘wie schrijft historiseert zichzelf’, het leren schrijven en ‘De lezing’. Het schrijven van gedichten voor ‘De ‘Poule des doods’. Leren lezen ook, het plots kunnen verbinden van letters: woorden als redmiddel, SOS. Of een hele verhandeling over Bordewijk; Gorter die aan bod komt of de vele andere schrijvers zoals Mann en Nietzsche.

Naast Nijmegen, komt Den Haag, Parijs en Leeuwarden voorbij. ‘Ben je vannacht nog in Eewal geweest?’ kan door ieder met herkenning worden ingevuld met een eigen naam die vroeger dé plaats was waar je heenging.

In het boek staan diverse afbeeldingen. Naast dat het leuk is, kan het ook verduidelijkend zijn. Alleen zullen de meesten Driessen lezen ipv Droste op een blik.

‘U las deze zin alleen de eerste keer voor het eerst.’ En meer in ‘Na afloop’.

Kees ‘t Hart, Victorien, ik hou van je, illustrator Brigitte Slangen, Querido, 2021, 256 blz., 9789021429441

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *