5 maart 2024

Edward van de Vendel & Ionica Smeets – Rekenen voor je leven

Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben?

Als je zegt ‘lezen heb je overal bij nodig’, moet je dit ook over rekenen zeggen. Worstelend met staartdelingen, stoeiend met ondoorgrondelijke inhoudsmaten of die taaie breuken zou je willen dat sommigen rekenen mochten overslaan. En dan ligt dit best lijvige boek er met het formaat van een rekenboek. Het sterke omslagbeeld van Floor de Goede trekt je vanzelf in dit bijzondere boek. Geen rijtjes maar vlotte verhalen, levendige illustraties, zelfs in stripvorm.

Een klas met 22 kinderen, een duo voor de klas, er wordt gelezen en gezongen. Niets bijzonders tot zover want er wordt ook verplicht gerekend. Uit boeken, maar die boeken zijn dom. Allemaal saaie rijtjes erin. Op de ‘De rover Hoepsikaschool’ is het wel bijzonder dat juf Ine en meester Tuur de boeken ‘het liefst door de wc zouden spoelen’. Mano heeft het zelf gehoord. Heel bijzonder dus, maar wat doe je daar aan? Een vlammetje ontstaat.

Chiara de kletskous vraagt gewoon waarom ze het plan niet zouden uitvoeren. Pijke formuleert het treffend: hij vraagt zich af wat dit rekenboek met hun leven te maken heeft en wat ze er aan hebben, voor nu en voor later. Een vuurtje was opgelaaid.

Er wordt nagedacht, overlegd, een plan gelanceerd en een contract ondertekend. Iedere leerling moet thuis èn zonder overleg een moeilijke rekenvraag bedenken die met het leven te maken heeft. Op vrijdagmiddag komen ze stuk voor stuk aan de beurt om hun unieke vraag te lanceren. De week daarna volgen daarover lessen. Praktische vragen worden gesteld, maar ook grote levensvragen of de filosofisch getinte doordenkers. Deze vragen vormen de ene helft van de rekenles, de andere lessen komen uit het rekenboek. Men luistert naar elkaar, er wordt samengewerkt en geeft geen commentaar. Een evaluatie volgt. Inhaallessen hangen hen boven het hoofd als het plan mislukt of anders een rekenfeest!

Door de vlotlezende verhalen per leerling leer je iedereen kennen. Ze bevatten herkenbare, originele en praktische vragen waardoor kansberekening, algebra of meetkundevraagstukken helder worden verwoord, uitgewerkt en getekend. Bijv. de ingrediënten voor een standaard recept omrekenen naar het aantal dat jij nodig hebt. Of wat is de afstand van de aarde tot de maan waarbij naast rekenen een portie natuurkunde aan te pas komt. Tijd, kortingen, milieubewustzijn, de kans op een dubbelganger of het jaarlijks terugkerende lootjestrekken komen langs. En hoe leuk is rekenen als je door een opdracht een avatar maakt? Het verhaal en de vraag van Jens is naast een rakende ook een actuele: ‘Stel dat alle gescheiden ouders in ons land weer bij elkaar zouden wonen, hoeveel huizen houden we dan over voor de vluchtelingen?’.

Of rekenen nu meer met hun leven heeft te maken, komt in de conclusie van de klas mooi naar voren bij monde van Pijke. Hij vat het project in een paar zinnen samen. Er is ècht geluisterd naar de kinderen. Het was een belangrijk schooljaar. Rekenen is belangrijk in je leven. Een fantastisch boek dat door de combinatie van alle factoren een goed concept geeft voor samenwerking en saamhorigheid. Een absolute aanrader waarbij goed kunnen lezen ook belangrijk is. Vanaf 10 jaar.

Edward van de Vendel & Ionica Smeets, Rekenen voor je leven, illustrator Floor de Goede, Nieuwezijds, 2021, 275 blz., 9789057125188

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *