4 maart 2024

Edward van de Vendel & Saskia Halfmouw – De pinguïnsint en andere dierenklazen

Een nieuw sinterklaasboek in een originele stijl. Een sinterklaasboek met uitdaging en met plezier. Ook een boek dat je na een eerste keer lezen even opzij legt om over na te denken. Eerst is het vooral genieten van de opvallend mooie illustraties en de rijm waarin geen woord teveel staat.

Beelden van historische ijzige kou worden afgewisseld met hedendaagse warme novemberdagen. Bij het hond- en katgevecht kun je het gekrijs horen, je voelt de dynamiek. De mikkende Neushoornsint laat je grinniken, maar ook de eigenwijze pinguïns met hun gekleurde snuitjes en kuikens met baretten. Of wat dacht je van de Koekoeksint en al die andere sintervogels? De Mammoetsint steelt acuut je hart, wat een pracht. En welk dier zit er in het VW-busje dat door grimmig-duo olifant en luipaard wordt weggekeken? Voor wie is de letter X? Een Xerus inauris? De emotie is duidelijk af te lezen, in details zie je gebruiken en wordt verhaal of grap verteld. Terugkerende roodgele attributen geven herkenbaarheid aan de sint in functie. Een krachtig opvallend omslag en illustraties in passend gekozen kleuren verduidelijken tekst, geven een lach en een regenboog aan gedachten.

Het valt in de tekst direct op dat eigenschappen van voorkomende dieren worden uitgelicht. Een kind vanaf ong. 8/9 jaar zal dit vast ook herkennen. Een goede lezer en of volwassene kan echter naast de grappige woordspelingen die je een spontane glimlach geven, ook de onderliggende onderwerpen ervaren die er met subtiele verwijzingen in zijn verwerkt. De dieren zijn hierbij treffend gekozen.

De jeukende Neushoornsint zorgt voor een serieus genomen kinderstem. Ze kunnen zelf hun keuze maken waarbij ook even het soms onmogelijke vaste contract wordt meegenomen. Bij Sinterhond is de verdraagzaamheid naar elkaar ver te zoeken, vrijheid moet aan banden worden gelegd, regels opgesteld. Sinterpinguïn is duidelijk van slag, niet van het feit dat hij sinterklaas is, maar het warme weer speelt hem parten. Hij duikt met gevolg pardoes zonder enig overleg de golven in terug naar huis. De Ekstersint laat zijn instinct gelden, inhalig als hij is, gaat hij na de bezorgronde tegen regels in de pakjes weer ophalen. Hij wordt op een zijspoor gezet. De vervanger met naam Koekoek slaat door in vrijgevigheid, Vinksint vleugelwappert te veel, de volgende is te rap en de ander te luid. Roeien met de riemen die je hebt en je bent terug bij af met een jattende Ekster.

De Mammoetsint snijdt een onderwerp van eenzaamheid en uitsterven aan. Hij is een beetje loos. Hij ontmoet niet de verwachte kinderen maar collega’s uit vervlogen tijden. Levendig gehouden namen als de Dodo, maar wie weet nog wat een quagga was? En wat is bestaan? Kan alles en iedereen blijven bestaan? Sinterkuiken ontdekt dat haar kinderen verschillend kunnen zijn. De laatste, het mondige Sinterkuikentje vraagt de Gans: ‘En mama, was papa braaf als kind?’. Ganzerik blijkt nogal conservatief in denken, hij mag van de diversiteit niet weten. Moeder Gans valt in katzwijm als ook Kuikenpietjes verschijnen. Sinterkuiken zet de zaken even helder op een rij.

Een Pietverkiezing hoort in een sinterklaasverhaal. Ook hier. De één te dik, te log, te druk, te lang of te onhandig of de ander geen klimkampioen; de gestelde eisen aan goed personeel zijn hoog om piet te kunnen zijn. Zelfs een pietpiet wordt niet toegelaten! De uit nood troep ingehuurde vliegensvlugge stokstaartjes worden geaccepteerd, een publiekelijk oordeel wordt gevraagd.
Een kudde volgzame schapen met Ramsint is het niet eens met het beleid. Het jaarlijkse scheren is tot daar aan toe maar op het ontnemen van Sint zijn baard veroorzaakt eigenhandig protest. Worden de consequenties overzien van het in emotie handelen? Sinterschildpad die ouwe grijsaard sluit in eigen tempo af. De jaren tellen. Het denken en doen gaat van traag naar traagst. Zelfs Piet is al vertraagd onderweg blijven hangen. Zou het kunnen zijn dat je door veranderingen zelfs al ‘binnen een jaar of tien een schildpadsinterfeest zult zien’?

Een bundel rijk geïllustreerde rijmverhalen met zorg gekozen woorden en prachtige illustraties geeft een uniek sinterklaasboek. Voor jongere kinderen is het kijk- en voorleesplezier. Oudere kinderen kunnen aan de slag met woordbegrip en onderliggende maatschappelijke onderwerpen. In sinterklaastijd, maar mogelijk ook daarbuiten, een prima suggestie voor een lesinleiding, een gesprek of een opdracht vol fantasie. (En stiekem is dit voor volwassenen door humor en doordenker ook een geweldig boek! Ssssssssst)

Edward van de Vendel, De pinguïnsint en andere dierenklazen, Illustrator Saskia Halfmouw, Querido, 2022, 80 blz., 9789045128290

Andere sinttips:

Paul Biegel & Sanne te Loo – De kleren van Sinterklaas

Janneke Schotveld – De dappere ridster, Sint zit vast!

Yvonne Jagtenberg – Balotje en Sinterklaas

Ted van Lieshout & Philip Hopman – Boer Boris, een paard voor Sinterklaas

Mies van Hout – Zie de maan schijnt door de bomen

Maranke Rinck & Martijn van der Linden – SuperSint

Mark Janssen – Sinterklaasliedjes

Annie M.G. Schmidt & Noëlle Smit – De heerlijkste 5 december in vijfhondervierenzeventig jaar

Simone Arts – Straks, als het donker is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *